Provizije

Uplata putem banke

0%

Najmanji iznos za uplatu je 10KM

UPLATA PUTEM LOVA BONA

4.5%

Lova bon možete kupiti na označenim prodajnim mjestima

UPLATA PUTEM LOVA DOPUN

4.5%

Lova dopunu možete kupite na označenim prodajnim mjestima

Dnevni limit : 2000 KM
Mjesečni limit : 30000 KM

SLANJE NOVCA

0.8%

Provizija koju plaća pošiljalac novca.

PLAĆANJE U KM-U

0%

Svi korisnici oslobođeni su plaćanja naknade prilikom plaćanje roba i usluga

PLAĆANJE U KRIPTOVALUTAMA

5%

Svi korisnici prilikom plaćanja kriptovalutama plaćaju proviziju od 5%. Prilikom plaćanja dolazi do konverzije kriptovaluta u KM tako da krajnji trgovac prima KM.

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE (PRIJEM) NOVCA ZA MIKRO TRGOVCE

2%

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE (PRIJEM) NOVCA ZA MALE TRGOVCE

1,5%

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE (PRIJEM) NOVCA ZA SREDNJE TRGOVCE

1%

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE (PRIJEM) NOVCA ZA VELIKE TRGOVCE

0.6%

*moguće korekcije u skladu sa definisanim Ugovorom

ISPLATE PUTEM BANKE

2KM

za iznose od 100 KM

4KM

za iznose od 100,01 KM do 1 000 KM

5KM

za iznose do 1 000,01 KM do 3 000 KM

7KM

za iznose od 3 000,01 KM do 5 000 KM

10KM

za iznose od 5 000,01 KM do 10 000 KM

20KM

za iznose veće od 10 000KM

ISPLATE PUTEM PRODAJNIH MJESTA - DEPOZITRON

5%

*minimalan iznos za isplatu je 10 KM, a maksimalni 500 KM.