Najčešća pitanja

Kako registrovati račun na Lova.ba?

Nakon preuzimanja aplikacije sa Google Play Store-a neophodno je izvršiti registraciju i priložiti neophodne dokumente. 

Ako nemate otvoren račun na platformi bcx.ba,nakon što instalirate aplikaciju, izaberite link "Registracija" i popunite tražena polja.
-Kliknite na "Prijavi se" te verifikujte e-mail adresu
-Unesite broj telefona-> izaberite "Pošalji OTP"-nakon čega ćete primiti SMS poruku sa OTP kodom koji unosite u prikazana polja.

Nakon toga imate 4 koraka koja trebate da pratite kako biste u potpunosti verifikovali račun.

1-Dodajte identifikacioni dokument i izaberite tip dokumenta – pasoš ili lična karta.
Kliknite na dugme "Dodaj sliku" gdje Vam se nudi mogućnost da dodate postojeću sliku iz galerija ili izaberete opciju kamera te dokument odmah uslikate.
2-Instrukcije za dodavanje adrese stanovanja – prije nego što priložite dokument neophodno je da pročitate prikazane instrukcije, obratite pažnju da dokument glasi na Vaše ime i prezime, da nije stariji od godinu dana i da se jasno vidi adresa stanovanja.
Dokument prilažete tako što uslikate novi ili izaberete postojeću sliku neophodnog dokumenta iz galerije. U ovu svrhu možete priložiti uvjerenje iz CIPS-a,PTT račun i sl.
3-Selfi sa identifikacionim dokumentom
U instrukcijama je prikazano kako se trebate uslikati sa dokumentom koji ste prethodno priložili -pasošem ili ličnom kartom.
Obratite pažnju da slika nije mutna te da se podatci na identifikacionom dokumentu na slici jasno vide. Dokument prilažete tako što se uslikate ili izaberete sliku iz galerije.
4-Bankovni račun – potrebno je da račun bude u domaćoj valuti-KM, te da se jasno vidi Vaše ime i prezime kao i transakcijski broj računa-16 cifara. Dokument prilažete tako što ga uslikate ili izaberete sliku dokumenta iz galerije.
U ovu svrhu možete priložiti izvod iz banke ili sliku bankovne kartice ukoliko se na istoj vide sve prethodno pomenute neophodne informacije.

O verifikaciji za koju je u prosjeku potrebno 24h ćete biti obaviješteni putem e-maila, a dobićete i povratne informacije ukoliko nešto ne bude u redu.

Nakon što vam sve bude verifikovano neophodno je da kreirate transakcionu lozinku koja predstavlja lozinku koju koristite prilikom obavljanja bilo kakvih transakcija.
Nakon kreiranja i potvrde lozinke imaćete sve opcije na raspolaganju.

Šta sve mogu da radim putem Love?

Aplikacija Lova.ba omogućava omogućava jednostavno i brzo plaćanje roba i usluga kriptovalutama ili KM-om, slanje novca, primanje novca i za pravna lica naplatu roba i usluga.

Takođe, opcija "Zamjena" omogućava zamjenu KM-a u željenu kripto valutu i obrnuto.

Kome je namjenjena aplikacija Lova?

Aplikacija je namjenjena svim punoljetnim građanima BiH, trgovinama, web sajtovima, aplikacijama i šopovima kao i malim preduzetnicima (taksistima, cvjećarama, kozmetičkim salonima, knjigovodstvenim biroima i sl.).

Koja je razlika Love u odnosu na druge aplikacije?

Ono što Lovu čini drugačijom od drugih je sledeće:

  • povoljnost,
  • dostupnost,
  • nije vezana samo za jednu banku,
  • omogućava plaćanje roba i usluga u KM-u ili kriptovalutama.
Koliko je Lova sigurna?
U kreiranju Lova platforme koristili smo najmoderniji dizajn i tehnologiju izrade aplikacija. Pri implementaciji sigurnosnih mjera vodili smo se imperativom da maksimalno zaštitimo imovinu naših klijenata, koju čuvamo i kojom upravljamo putem naše platforme.
Imamo nekoliko nivoa zaštite sistema i izvršavanja transakcija koje obezbjeđuju neautorizovani pristup, ali zaštita samog korisničkog računa je obaveza svakog klijenta.
Ako vam je neophodno više informacija o sigurnosnim mjerama, obratite nam se na info@lova.ba
Na koji način nalog otvaraju pravna lica?

Ukoliko pravno lice želi da otvori nalog na Lova.ba neophodno je da najprije potpiše ugovor sa kompanijom "Digital Money Transfer d.o.o. Banja Luka" u kojem se definišu ugovorne obaveze te se omogućuje pristup aplikaciji. 

Što se tiče dokumenata neophodnih za verifikaciju naloga za pravna lica, potrebno je dostaviti sledeće:
• Kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rešenja o registraciji (koje nije starije od 3 mjeseca)
• Kopija Obaveštenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti – statistika;
• Kopija Poreskog broja (JIB/ID) i PDV broj ako je klijent obveznik PDV-a;
• Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za ovlašteno lice/lica (direktor ili prokurista);
• Odluka direktora na memorandumu o kreiranju korisničkog naloga na bcx.ba sa navedenom osobom/osobama koje će koristiti platformu (sa pečatom i potpisom);
• Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u sudski registar koji imaju vlasnički udio od 20% ili više;
• U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 20% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udelom preko 20%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtev je da se identificiraju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimate business owner). U određenim slučajevima može se dati i izjava o stvarnom vlasništvu;
• Za segment bankovnog računa potreban je izvod iz banke na kojem je vidljiv transakcijski broj računa.

Koliko traje implementacija Love za pravna lica?

Implementacija Love za pravna lica obuhvata sledeće korake:

  1. provjeru tehničkih mogućnosti,
  2. potpisivanje Ugovora,
  3. registraciju pravnog lica.
Kako se može izvršiti uplata na "Lova novčanik"?

Na svoj KM Novčanik novac možete uplatiti na 5 načina:

1) Uplatom u banci                                               

Da biste na ovaj način uplatili novac neophodno je da se ulogujete na aplikaciju, te na početnoj stranici kliknete na "Uplata", a potom na "Metod plaćanja". Nakon toga iz padajućeg menija birate "Bank Transfer BAM", a u polje ispod iznos.  Obzirom da uplate funksionišu sistemom automatizma neophodno je da novac, u skladu sa prethodno dobijenim instrukcijama, uplatite na naš račun putem aplikacije za mobilno bankarstvo ili odlaskom u banku.

2) Uplatom u putem PayPal-a

Da biste na ovaj način uplatili novac neophodno je da se ulogujete na aplikaciju, te na početnoj stranici kliknete na "Uplata", a potom na "Metod plaćanja". Nakon toga iz padajućeg menija birate "Paypal", a u polje ispod iznos uplate. Kliknete na "Pošalji" i dobićete instrukcije po kojima vršite uplatu sa Vašeg PayPal naloga. NAPOMENA: neophodno je da PayPal nalog bude na isti mejl i ime i prezime sa kojim ste registrovani na Lova platfromi.

3) Kupovinom Lova dopune

Da biste na ovaj način uplatili novac neophodno je da se ulogujete na aplikaciju, te na početnoj stranici kliknete na "Uplata", a potom na "Metod plaćanja". Nakon toga iz padajućeg menija birate "Lova dopuna". Nakon toga Vam se otvaraju instrukcije, kao i spisak lokacija na kojima je moguće dopuniti Lova račun. Spisak svih lokacija možete pogledati i na ovom linku.

4) Kupovinom Lova bona 

Lova bon možete kupiti na označenim prodajnim mjestima u apoeina od 10 KM, 20KM i 50 KM. Nakon kupovine bona neophodno je da se ulogujete u aplikaciju, te sa početne stranice birate "Uplata", zatim "Metod plaćanja", a iz padajućeg menija birate "Lova bon". Sistem će vam ponuditi mogućnost da unesete 16-ocifreni kod dobijen na bonu ili da skenirate QR kod te kliknete na "Pošalji". 

5) Lova depozitron

Lova depozitron je još jedan način uplate na Lova aplikaciju. Vezan je za isplatu dobitaka kod priređivača igara na sreću (Trenutno dostupno za Meridian i Mozzart kladionicu). Dakle, kada želite da isplatite neki dobitak za metod isplate birate "Lova.ba" te nakon toga dobijate isplatni kod na Vaš mejl.

Da biste na ovaj način uplatili novac na Lovu neophodno je da se ulogujete na aplikaciju, te na početnoj stranici kliknete na "Uplata", a potom na "Metod plaćanja". Nakon toga iz padajućeg menija birate "Lova depozitron" i unesete kod koji ste prethodno dobili prilikom isplate dobitka na Vašu mejl adresu. 

Kako se šalje novac?

Da biste poslali novac neophodno je da na početnoj stranici aplikacije birate opciju "Pošalji" gdje je nakon klika neophodno unijeti  e-mail adresu primaoca te iznos koji želite poslati.

Koliko vremena je potrebno za verifikaciju dokumenata?

Verifikacija dokumenata se radi ručno od strane naših administratora, te je za provjeru dokumenata potrebno određeno vrijeme. Generalno, sve verifikacije se obrađuju isti dan. Kako bi ubrzali verifikaciju, molimo vas da striktno pratite uputstva i šaljete dokumente koji su visoke rezolucije, jasni i čitljivi.

Šta je transakciona lozinka?

Transakciona lozinka predstavlja dodatni sloj zaštite odnosno lozinku koja se koristi prilikom obavljanja bilo kakve transakcije. 

Kako resetovati transakcionu lozinku i šifru?

Ukoliko zaboravite transakcionu lozinku ili šifru možete ju resetovati vrlo jednostavno. Sve što je potrebno je da ulogujete na Vaš profil, kliknete na ikonicu, izaberete lozinku koju želite promijeniti i kliknete na "Promjeni lozinku".

Polje "Stara lozinka" popunjavate unosom šifre koju dobijate na e-mail nakon klika na "Promjeni lozinku" te potom definišete novu lozinku.

Koliko košta otvaranje računa na Lova.ba?

Otvaranje računa na Lova.ba je potpuno besplatno.

Gdje se sve može plaćati Lova aplikacijom?

Lova aplikaciju možete koristiti za plaćanje roba i usluga na označenim prodajnim mjestima. Spisak prodajnih mjesta možete pogledati na ovom linku.

Kolike su provizije na Lova.ba?

Za više informacija o provizijama kliknite na opciju "Provizije" ili klikom na sledeći link

Najbolja Online Payment Aplikacija u BiH